Analýza stávajícího stavu

Úvod   (1) Analýza   (2) Poradenství   (3) Instalace   (4) Udržba a servis   

Položte s námi základ pro zřízení na stlačený vzduch, které bude optimalizované na Vaše požadavky. Nabízíme Vám zprostředkování Vaší spotřeby stlačeného vzduchu, měření netěsností a tlakového rosného bodu nebo objemového proudu.Ke spektru našich služeb patří i rozsáhlé prověření stávajících zařízení a bezpečnosti. Na vyžádání provádíme za úplatu i lokalizaci netěsností a měření energetické hospodárnosti.

 

Určení Vaší spotřeby stlačeného vzduchu

Společně s Vámi stanovíme vaše požadavky na stlačený vzduch a zohledníme přitom potřebné množství vzduchu, odpovídající kvalitu vzduchu, spotřebu vzduchu a počet a umístění odběrných míst.

 

Měření a lokalizace netěsností

Netěsnosti v rozvodu stlačeného vzduchu mohou být vysokými nákladovými faktory. V menších průmyslových a řemeslných rozvodech představují průměrné netěsnosti 5%, u větších rozvodů je to již 10 - 15 %.


Zvyšte energetickou efektivitu svého zařízení!

Naši speciálně vyškolení odborníci Váš celý systém stlačeného vzduchu rádi prověří, zda v něm je potenciál úspor. K tomu budou v průběhu jednoho týdne provádět měření vytížení Vašeho kompresoru, tlakové ztráty, spotřeby vzduchu, měření tlakového rosného bodu jakož i cyklů zátěže a volnoběhu.

Díky analýze těchto údajů mohou naši odborníci vypočítat aktuální energetickou spotřebu Vašeho zařízení, určit netěsnosti a opotřebení, optimalizovat provoz Vašeho kompresoru a minimalizovat ta vaše náklady na energii.

Kromě toho se mohou cílenou optimalizací Vašeho zařízení prodloužit intervaly údržby, zvýšit jistotu před výpadky, zlepšit pracovní výsledky a minimalizovat opotřebení Vašeho nářadí. 

Kontaktujte nás

  Analýza stávajícího stavu

  2 – grey

  Poradenství a plánování zařízení

  3 – grey

  Instalace a uvedení do provozu

  4 – grey

  Údržba a servis