Poradenství a plánování zařízení


Úvod   (1) Analýza   (2) Poradenství   (3) Instalace   (4) Udržba a servis  

Specialisté od Schneider Bohemia pro Vás navrhnou nejlépe vhodné řešení otázky stlačeného vzduchu - přizpůsobené Vašich individuálním potřebám. Nezávisle na tom, zda plánujete nové zařízené nebo chcete optimalizovat Vaše stávající zařízení., Schneider Bohemia je ideální partner pro plánování hospodárného zařízení na výrobu stlačeného vzduchu.

 

Výpočet optimalizace

Na základě výsledků analýzy stávajícího stavu a potřeb Vám naši specialisté spočítají realizovatelný potenciál optimalizace a z toho vyplývající úspory.

 

Plánování zařízení a projektování

Dosáhněte maximální hospodárnosti Vašeho zařízení: Při zohlednění Vaší spotřeby stlačeného vzduchu, Vašeho stávajícího zařízení a místa ustavení, Vám naplánujeme Vaše zařízení na výrobu stlačeného vzduchu včetně úpravy kondenzátu a stlačeného vzduchu jakož i dalšího potřebného příslušenství, jako je zásobování elektrickou energií nebo klimatizace.

 

Plánování rozvodu stlačeného vzduchu

K efektivnímu zařízení na výrobu stlačeného vzduchu patří také ideálně naplánovaný rozvod stlačeného vzduchu. Na základě Vaší individuální analýzy potřeb Vám navrhneme perfektní rozvod stlačeného vzduchu s vhodnými místy odběru. Díky správně nadimenzovanému rozvodu stlačeného vzduchu minimalizujeme Vaše tlakové ztráty v rozvodu. Díky tmu budete udržovat výkon Vašeho kompresoru na nejnižší hranici - efektivita stoupá! 

Kontaktujte nás

Rádi Vás podpoříme př navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch a společně s Vámi stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu stlačeného vzduchu pro Vaše použití jakož i požadovaný tlak při zohlednění dlouhodobého vývoje podniku. Na závěr Vám doporučíme vhodný kompresor, který vyhoví Vašim požadavků.

  1 – grey

  Analýza stávajícího stavu a potřeb

  Poradenství a plánování zařízení

  3 – grey

  Instalace a uvedeni do provozu

  4 – grey

  Údržba s servis